Created with Sketch.


SENESTE NYT - FALDSLED HAVN

Bliv up-to-date med information og nyheder fra Faldsled Havn
Find os også på Facebook

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Næste Bestyrelsesmøde til generalforsamling tirsdag d. 28. marts 2023
Referat fra Bestyrelsesmøde 27. februar 2023 - KLIK HER


Vidste du at...
Faldsled blev nyanlagt mellem 1472 (ældste omtale: Faldslett) og 1494. I 1494 bestod landsbyen af 7 små gårde, der alle ydede smør i stedet for korn i landgilde. Med tiden blev korn som landgilde dog indført. I 1682 bestod Faldsled af 9 gårde og 5 huse med jord, i alt 236,4 tdr. land dyrket jord skyldsat til 50,85 tdr. htk. Dyrkningsformen var trevangsbrug. Landsbyen blev udskiftet i 1783.
Faldsled spillede i 1800-tallet en vis rolle som udskibningshavn for korn. Antallet af hjemmehørende skibe var:

wikipedia.org/wiki/Faldsled

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

 

I henhold til vedtægternes § 5 indkalder bestyrelsen herved til ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.30 i Svanninge Sognegård.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for året 2022.

 

4. Bestyrelsens budgetforslag for året 2023 samt årlig kontingent for 2024.

 

5. Valg til bestyrelse:

 

Søren Rasmussen. Genopstiller. Helle Melgaard. Genopstiller ikke

 

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 

8. Behandling af indkomne forslag:

 

Vedtægtsændring:

 

Bestyrelsens forslag :Generalforsamling indkaldes pr mail og på hjemmeside. Almindelig Forslag:

 

Bestyrelses forslag: Spil ved slæbested?

 

9. Eventuelt.

 

MVH. Bestyrelsen

 

Husk at medbringe dokumentation for medlemskabet

 


Velkommen til Faldsled Havn

Havnefoged Leila Hansen

Træffes på mobil +45 21 28 49 60

faldsledhavnefoged@gmail.com

Sikkerhed til søs